zpguruji.com

महत्वाची सुचना.

वेबसाईट admin ची बदली दुर्गम -आदिवासी भागात झाल्यामुळे संकेतस्थळ चालविण्यासाठी वेळ मिळत नसल्यामुळे काही कालावधी साठी संकेतस्थळ on hold राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी.

Lost Password