स्वच्छता उपक्रम

स्वच्छता उपक्रम

स्वच्छता वेळोवेळी ; मिळवूया टाळी स्वच्छता हे व्यक्ती चे अविभाज्य घटक आहे. वैयक्तिक आणि सामूहिक स्वच्छतेमुळे अनेक प्रकारचे फायदे दिसून येतात. या स्वच्छतेची सुरुवात शाळेतून व्ह्ययला पाहिजे. बहुतांश वेळा प्राथमिक शाळेत स्वच्छतेसाठी कोणत्याही व्यक्ती ची नेमणुक केलेली नसते. शाळा प्रमुखाच्या…

Read More