1142 – आंतरजिल्हा व जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया बाबत महत्वाची सूचना

सरल महत्वाचे : सूचना क्रमांक : ११४२ दिनांक : ३०/०१/२०१८ प्रदीप भोसले,पुणे (महत्वाची सूचना आहे,सर्वांना share करावी ही विनंती ) __________________________________________ ➡ आंतरजिल्हा व जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया बाबत महत्वाची सूचना टीप: सदर पोस्ट मध्ये इतरांनी हस्तक्षेप करून गैरसमजूत होईल असे…

Read More